تاثير اقليم بر روي مجتمع مسکونی و سکونت ( مقایسه تطبیقی مجتمع های مسکونی )

22500 تومان

فرمت پاورپونت
تعداد اسلاید 61