تپ المحله بافت تاریخی و شناخت تپ المحله

65000 تومان

1-شامل 2 شیت 100*70 (فرآیند کامل از شناخت تا تحلیل و طرح پیشنهادی و سه بعدی محله)

2- یک فایل ورد شامل 21 صفحه اطلاعات تایپی از تپ المحله

3- پاور پوینت برای ارائه نهایی و تحویل (فرآیند کل کار از ابتدا تا انتها)