نمایش 1–12 از 14 نتیجه

9500 تومان

شهرسازی

شاخص گذاری RDF

16000 تومان

مدلهای شهرسازی

مدل رشد خطی

1600 تومان