تحلیل فضای شهری و طرح شهرسازی بافت تاریخی تپ المحله مشهد

65000 تومان

1-شامل 2 شیت 100*70

2- یک فایل ورد شامل 21 صفحه اطلاعات تایپی از تپ المحله

3- پاور پوینت برای ارائه نهایی و تحویل