طرح 4 شهرسازی – طرح تفصیلی اراضی الهیه مشهد (محدوده بین بلوار الهیه مشهد بلوار صادقیه مشهد بلوار مجیدیه مشهد و بلوار سجادیه مشهد)

175500 تومان

تعداد صفحات:258

فرمت فایل:pdf